KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ KREDİ GARANTİ FONU

KREDİ GARANTİ FONU

42/2009 Sayılı Kredi Garanti Fonu Yasası, KKTC Meclisi’nin 6 Nisan, 2009 tarihli 47.nci Birleşiminde oybirliği ile kabul edilmiş, 15 Nisan, 2009 tarihli ve 69 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

FONUN AMACI
Gerçek ve/veya tüzel kişilere,belirlenmiş koşullar çerçevesinde sağlanan garanti ile, yatırımlarının ve işletmelerinin finansmanında banka kredisi kullanmalarını sağlamaktır.

Daha Fazla...